Standard系列同轴减速电机

久经验证

  • 性能: 0.16 HP - 10 HP
  • 扭矩范围: 443 lb-inch - 6,195 lb-inch
尺寸: 6

Standard系列同轴减速机满足减速机与减速电机的基本性能要求,主要适用于内部物流行业。

  • 实心轴减速机
  • 底脚或法兰安装
  • 同轴减速机

  • 坚固的灰铸铁外壳
  • 针对特定应用的选项